Firma Emerson Network Power, spółka z grupy Emerson, która specjalizuje się w zapewnianiu ciągłości działania systemów o kluczowym znaczeniu dla firm (ang. Business-Critical Continuity), ogłosiła międzynarodową nominację dla Riccardo Rutili, Dyrektora Zarządzającego Emerson Network Power we Włoszech, na Prezesa CEMEP UPS.
CEMEP (Europejski Komitet Sektorowy Producentów Maszyn Elektrycznych i Energoelektroniki), to organizacja branżowa zrzeszająca wśród swoich sekcji m.in. producentów zasilaczy UPS.

CEMEP składa się z reprezentantów wiodących organizacji z poszczególnych krajów Europy,
w tym ANIE-AssoAutomazione, włoskiej federacji firm branży elektrycznej i elektronicznej, stowarzyszonej we włoskiej Confindustria, która wspierała kandydaturę Riccardo Rutili.

Na nowym stanowisku, Rutili skupi się przede wszystkim na zagadnieniach standaryzacji technicznej oraz promocji zastosowań zasilaczy UPS w zakresie efektywnego wykorzystania energii.

Rutili, lat 47, obronił dyplom w zakresie Inżynierii Elektrycznej i Elektroniki, a następnie zdobył międzynarodowe doświadczenie jako menedżer i ekspert techniczny w dziedzinie aplikacji
o krytycznym znaczeniu dla biznesu.

Jestem bardzo dumny z wyboru mojej osoby na to prestiżowe, międzynarodowe stanowisko. Za mój cel strategiczny uważam zwiększenie zaangażowania krajów członkowskich w organizacji i otwarcie na współpracę z nowymi krajami w celu gromadzenia większej liczby danych i informacji, które pozwolą stworzyć pełny i wiarygodny obraz europejskiego rynku

powiedział Riccardo Rutili.