Często informujemy o otwarciu nowych centrów danych, gdzieś w Europie czy USA. Szczególnie jest nam miło pisać o tych ośrodkach, które uruchamiane są w Polsce. Dlatego z wielką radością informujemy o fakcie, że w Gdańsku, za sprawą m.in. Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPNT), rozpoczęło swoją działalność (w dniu 19.10.2010) nowoczesne Pomorskie Centrum Przetwarzania Danych (PCPD). Głównym udziałowcem PCPD jest firma Łączpol Sp. z o.o.

Cel PCPD
Pomorskie Centrum Przetwarzania Danych Sp. z o.o. (PCPD) to trójmiejska firma technologiczna, która została powołana w celu wspierania organizacji klientów w kompleksowym zarządzaniu zaawansowaną infrastrukturą techniczną znajdującą się w centrach przetwarzania danych (Data Center).

Solidne podstawy świadczenia usług kolokacyjnych
Głównym udziałowcem PCPD jest istniejąca już od ponad 20 lat i zatrudniająca ok. 160 osób firma Łączpol Sp. z o.o. Bogate doświadczenie, profesjonalne podejście do zadań i wyspecjalizowana kadra Łączpolu sprawiają, że w ofercie firmy znajduje się bardzo szeroki wachlarz usług na najwyższym, światowym poziomie. Dzięki szybkości, efektywności i rzetelności firma zdobyła uznanie wśród klientów w wielu różnych branżach. Do dynamicznego rozwoju firmy przyczyniają się wysoko wykwalifikowani pracownicy, co powoduje bardzo dużą elastyczność w zakresie oferowanych usług i projektów. Inżynierowie zatrudnieni w firmie Łączpol legitymują się uprawnieniami w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej i telekomunikacyjnej w zakresie kierowania robotami jak i projektowania, które to kompetencje są kluczowe przy realizacji i eksploatacji obiektów Data Center.

W czasie swojej działalności fima Łączpol została kilkukrotnie nagrodzona prestiżowymi nagrodami „Solidny Partner”, „Przedsiębiorstwo Fair Play”, a od listopada 1999 roku posiada certyfikat Systemu Jakości ISO 9002, który jest potwierdzeniem wysokiego poziomu świadczonych usług i właściwej organizacji pracy. Kolejnymi krokami w zakresie polepszania jakości świadczonych usług było wdrożenie systemu zgodnego z ISO 9001, a następnie ISO 9001:2001 i dodatkowo certyfikat w zakresie ochrony środowiska ISO 14000. Za usługi outsourcingu świadczone przez Łączpol w zakresie utrzymania sieci i systemów telekomunikacyjnych firma otrzymała Medal Europejski BCC oraz została wyróżniona godłem „Teraz Polska”.

Firma Łączpol posiada koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochronny osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, a pracownicy posiadają licencje Pracownika Zabezpieczenia Technicznego Pierwszego i Drugiego Stopnia. Firma Posiada także Kancelarię Tajną, a jej pracownicy poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową (oznaczonych klauzulą POUFNE i ZASTRZEŻONE).

Kierowanie Pomorskim Centrum Przetwarzania Danych Sp. z o.o zostało powierzone specjalistom, którzy posiadają długoletnie doświadczenie w zakresie projektowania, eksploatacji oraz zarządzania obiektami klasy Data Center.


O Pomorskim Centrum Przetwarzania Danych opowiadają:
Wojciech Łącki,
Wiceprezes Zarządu Pomorskiego Centrum Przetwarzania Danych;
Jerzy Jerkiewicz,
Prezes Zarządu Łączpolu;
Józef Poltrok,
Przewodniczący Rady Nadzorczej Łączpolu;
Marcin Żukowski,
Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego;

Oferta PCPD, czyli jak szukać oszczędności i nie tracić na jakości?
W dzisiejszych czasach istnienie wielu firm zależy od ich obecności w globalnej sieci Internet, co jest związane z posiadaniem własnych, niezawodnych serwerów funkcjonujących w trybie 24/7.

Aby to uzyskać, wiele polskich firm, w celu obniżenia kosztów związanych z eksploatacją własnych serwerów firmowych, szuka tanich rozwiązań kolokacyjnych poza granicami Polski i decyduje się na umieszczenie swoich serwerów w lokalizacjach oddalonych nawet o tysiące kilometrów od naszego kraju.

Praktyka eksploatacji pokazuje, że oszczędności wynikające z reklamowanych niskich opłat abonamentowych (dla zagranicznych ośrodkówsą tak naprawdę pozorne, ponieważ duże odległości „po kablu” od własnej siedziby do kolokowanego sprzętu powodują powstawanie opóźnień w transmisji oraz istotnie wpływają na wydajność używanych aplikacji i systemów. Dodatkowo, zawiłości prawne związane z przetwarzaniem danych poza granicami kraju, problemy z porozumieniem się z zagraniczną obsadą techniczną sprzętu oraz różnice czasowe ograniczają istotnie komfort korzystania z usług znajdujących się w zagranicznych serwerowniach.

Dzięki umieszczeniu swojego sprzętu w serwerowni PCPD, która działa na terenie kraju, klienci unikają wszystkich wymienionych niedogodności związanych z odległymi lokalizacjami kolokowanego sprzętu.

W ofercie PCPD połączono wiele unikalnych rozwiązań, takich jak:

 • Wysokie standardy niezawodności, bezpieczeństwa i dostępności gwarantujące ciągłość działania infrastruktury na poziomie 99,99%.
 • Redundantny dostęp do sieci o wysokiej przepustowości.
 • Atrakcyjna cena za udostępnione usługi.

Klienci PCPD mogą wybierać spośród następujących wariantów kolokacji:

 • Kolokacja pojedynczych serwerów we współdzielonej szafie rack 19”.
 • Kolokacja całej szafy teleinformatycznej.
 • Kolokacja fizycznie wydzielonej przestrzeni z grupą szaf (własna serwerownia).

Korzyści wynikające z korzystania z usług kolokacji to:

 • redukcja inwestycji na infrastrukturę informatyczną,
 • niezawodność działania systemów,
 • obniżenie kosztów obsługi infrastruktury,
 • natychmiastowe uruchomienie usługi (gotowa infrastruktura),
 • szybkie pasma dostępowe i redundancja połączeń,
 • profesjonalny sprzęt z możliwością rozbudowy zgodnie z potrzebami,
 • gwarancja jakości usług (SLA),
 • możliwość zastosowania dowolnej platformy systemowej,
 • własne miejsce na serwer niezależne od sytuacji lokalowej firmy,
 • stały nadzór na prawidłowym funkcjonowaniem usług,
 • gwarancja bezpieczeństwa fizycznego i systemowego,
 • profesjonalna obsługa serwisowa oraz doradztwo w zakresie nowych technologii.

Klienci Pomorskiego Centrum Przetwarzania Danych nie muszą inwestować w budowę własnych serwerowni, zakup kosztownego sprzętu telekomunikacyjnego, ani ponosić kosztów utrzymania i szkolenia zespołu specjalistów odpowiedzialnych za eksploatację złożonych systemów i urządzeń.

Sprzedaż usług PCPD odbywa się na zasadzie abonamentu miesięcznego obliczanego na podstawie:

 • wykorzystywanego przez kolokowany sprzęt miejsca,
 • zamówionego pasma transmisji danych.

Zapraszamy na wycieczkę po Pomorskim Centrum Przetwarzania Danych

Specyfikacja techniczna ośrodka i infrastruktura serwerowni
Podstawowe cechy Pomorskiego Centrum Przetwarzania Danych to:

 • Prestiżowa lokalizacja w Gdańsku w budynku Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3.
 • Około 400 metrów kw. powierzchni serwerowni przeznaczonej pod kolokację.
 • Bezpieczeństwo zasilania zapewnione przez:
  • Położenie na terenie pierwszego w Polsce Parku Jakości Energii Elektrycznej (PJEL), gwarantującego pewność dostaw energii i bardzo dobre parametry.
  • Wydajny system trójfazowych UPS dużej mocy, a przy dłuższych zanikach zasilania automatyczne przełączenie na zasilanie z własnego agregatu prądotwórczego z zapasem paliwa.
  • Redundantny system klimatyzacji, automatycznie utrzymujący odpowiednią temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu serwerowni.
 • Całodobowa ochrona fizyczna i system kamer, system kontroli dostępu.
 • Podniesiona podłoga techniczna z systemem kratek nawiewowych.
 • Profesjonalne, zamykane szafy teleinformatyczne 19”.
 • System wykrywania i sygnalizacji pożaru z automatycznym gaszeniem gazowym.
 • Dostęp do łączy telekomunikacyjnych o dużych przepustowościach -AS51683.

Dane kontaktowe:
Pomorskie Centrum Przetwarzania Danych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Astronomów 9
80-299 Gdańsk
tel. +48 58 739 64 48
fax +48 58 739 64 49
email: kontakt pcpd.pl
Skype: PCPD.PL

Więcej informacji:
http://pcpd.pl