W komentarzach pod wieloma artykułami prezentującymi różne centra przetwarzania danych zaobserwowaliśmy tendencję do narzekań pokroju: fajne, ale szkoda, że to nie w Polsce. Z przyjemnością można stwierdzić, że na rynku data center nad Wisłą również dużo się dzieje. Przykład?
Polcom Data Center w Skawinie – centrum wykorzystujące najlepsze obecnie standardy informatyczne. W rozmowie z przedstawicielem Polcomu możecie poznać kulisy powstania obiektu oraz plany na przyszłość.

DCSerwis.pl (dalej DCS): Proszę powiedzieć jaki jest główny obszar działalności Państwa firmy?
Polcom (dalej PC): Firma Polcom działa obecnie prężnie w dwóch obszarach. W związku z prowadzona od lat działalnością integratora systemów informatycznych, w dalszym ciągu służymy naszym Klientom wiedzą i poradą w zakresie rozwiązań sprzętowych i programowych. Nowym obszarem naszej działalności jest natomiast rozwój naszej inwestycji – Polcom Data Center.


DCSerwis.pl: Kiedy rozpoczęliście Państwo inwestycję i kiedy obiekt został oddany do użytku?
PC: Budynek został oddany do użytku na wiosnę tego roku. Projekt inwestycji rozpoczął się oczywiście dużo wcześniej. Pozwolenie na rozpoczęcie budowy otrzymaliśmy w sierpniu 2009 roku.
Za sukces uważamy fakt, że sam proces budowy i wykończenia zajął nam jedynie rok! Jeszcze nikomu w Polsce nie udało się doprowadzić podobnej inwestycji do końca w tak krótkim czasie.

Jakie cele stawiacie przed sobą w związku z uruchomieniem tej, nowej inicjatywy?
PC: Główny nacisk kładziemy od lat na świadczenie naszych usług przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Nasze podejście nie zmienia się również jeżeli chodzi o rozwój Polcom Data Center. Chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której to nie cena, ale niezawodność i jakość będą odgrywały na naszym rynku główne role i do tego będziemy dążyć.

DCSerwis.pl: Jak oceniacie Państwo możliwości świadczenia usług komercyjnych w ramach Państwa centrum przetwarzania danych?
PC: Polcom Data Center zostało wybudowane właśnie z myślą o świadczeniu usług na rynku komercyjnym. Jako wieloletni integrator zdajemy sobie doskonale sprawę z bolączek zarówno tych małych jak i średnich, czy też dużych przedsiębiorstw. Nasze centrum przetwarzania danych jest największym i najnowocześniejszym obiektem tego typu w południowej Polsce, który w całości został zaprojektowany tak, by spełniać oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Żywimy głęboką nadzieję, że nasza inwestycja pozwoli na przyspieszenie rozwoju trendu jakim jest outsourcing usług IT.

Polcom Data Center

DCSerwis.pl: Do jakich klientów skierowana jest Państwa oferta (w zakresie tak branżowym, jak i geograficznym)?

PC: Na chwilę obecną nasza oferta skierowana jest do Klientów sektora bankowego, telekomunikacyjnego i rządowego. Nie zamykamy się jednak na nowe propozycje. Już teraz staramy się, by nasza oferta wychodziła na spotkanie szeroko pojętemu biznesowi. Nasze rozwiązania są dopasowane do naszych Klientów.

DCSerwis.pl: Czy możecie Państwo pokrótce scharakteryzować Państwa obiekt.

PC: Budynek o specjalnej, żelbetonowej konstrukcji został wybudowany z dala od wszelkich zagrożeń zarówno tych komunikacyjnych jak i naturalnych. Składa się on z dwóch części: powierzchni biurowej i centrum przetwarzania danych. Ich łączna wielkość to ponad 6000 m2. Największy nacisk położyliśmy na bezpieczeństwo przechowywanych danych, dlatego obiekt został wybudowany z uwzględnieniem najwyższych standardów informatycznych dotyczących zasad bezpieczenstwa w centrach przetwarzania danych. Wszystkie systemy techniczne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Uptime Insititute w zakresie standardu Tier IV, które gwarantują dostępność infrastruktury na poziomie 99,999% . Usługi, które świadczymy w Polcom Data Center są dostosowane do normy PN-EN ISO 9001:2008 oraz opatrzone gwarancjami typu SLA.

DCSerwis.pl: Jakie wyzwania stoją w najbliższej przyszłości przed Państwa firmą?

PC: Niewątpliwie wyzwań stoi przed nami wiele. Do najważniejszych należą jednak działania zmierzające do zwiększenia świadomości Klientów w zakresie nowych trendów technologicznych. Mamy nadzieję, że nasze działania przełożą się na popularyzację trendu outsourcingu usług „w chmurę”. Potencjał jaki niesie ze sobą Cloud Computing, pozostaje ciągle szalenie niedoceniany w naszym kraju. Dlatego właśnie chcielibyśmy aktywnie wpływać na zmianę tej sytuacji i już dzisiaj podejmujemy różne kroki, które w niedługim czasie powinny przełożyć się na mierzalne efekty. Kładziemy ogromny nacisk na zacieśnianie współpracy z EuroCloud Polska. Globalna współpraca i partnerstwo w propagowaniu usług Cloud i SaaS niesie ze sobą ogromny potencjał, który mamy nadzieję w pełni wykorzystać.

Polcom Data Center
Polcom Data Center