Portal datacenterdynamics przeprowadzając badania na temat energetycznych potrzeb branży zaprognozował zmiany w zużyciu energii na następny rok.
Portal nie doszedł do wyników, które usatysfakcjonowałyby ekologów. Szacuje się, że zużycie energii w centrach przetwarzania danych wzrośnie w 2012 roku o 19%. Obecnie wszystkie tego typu obiekty konsumują 31 GW energii. Średnia całkowita moc dostarczana do racka oscyluje wokół 4.05 kW. Na tą średnią składają się:

  • 58% racków pobiera do 5 kW
  • 28% pomiędzy 5 a 10 kW
  • pozostałe powyżej 10 kW.

W raporcie czytamy również, że taki wzrost podyktowany jest ilością powstających obiektów w ostatnim czasie. Ponadto, największy wzrost będzie można zaobserwować w Europie i Stanach zjednoczonych.
Taki stan rzeczy powoduje, że większość osób zarządzających centrami przetwarzania danych musi być skupiona na ograniczaniu kosztów energii oraz gwarantowaniu jej dostępności. Ponadto, ponad 40% uczestników ankiety zakłada, że wzrost kosztów elektryczności będzie miał największy wpływ na ich decyzje związane z obiektami.
Raport zwraca również uwagę na zagrożenia związane z zapotrzebowaniem na energię. Zagrożenie przerwami oraz brakiem dostępności elektryczności to duże zagrożenie pod każdą szerokością geograficzną według prognozy Maplecroft. Co więcej, wielu biorących udział w ankiecie nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń energetycznych w ich rejonie.
Niestety, raport datacenterdynamics nie obejmuje centrów przetwarzania w Polsce.