Podczas konferencji O’Reilly Strata (wrzesień 2011, New York City) Randy Lea, wiceprezes Centrum Innowacji Teradata, przedstawił podejście firmy zmierzające do uproszczenia i wdrożenia wzorców technik analizy dużych ilości danych dla klientów biznesowych. W kwietniu Teradata – przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji na rynku usług „data warehouse” – zakończyła proces przejęcia firmy Aster Data, zajmującej się analizą danych. Ma to na celu udostępnienie klientom posiadającym zasoby od 2TB do 50PB frameworku MapReduce SQL.
Do klientów Teradata należą między innymi eBay, Wal-Mart, AT&T, Dell, Wells i Fargo. Celem firmy jest umożliwienie odbiorcom czerpania korzyści zarówno z bieżących, jak i archiwalnych danych, dostarczenie wysokiej jakości analiz, zwiększając w ten sposób zdolność użytkowników sektora business intelligence do wykorzystania posiadanych przez nich informacji w celu rozwiązywania problemów biznesowych.

Źródło informacji:
http://www.datacenterknowledge.com