Urządzenia: FortiWeb-4000C, FortiWeb-3000C FSX, FortiWeb-400C oraz system operacyjny: FortiWeb 4.0 MR3 – to nowości w ofercie Fortinet.

FortiWeb 4.0 MR3 poprawiono w obszarach logowania i raportowania (poprzez zintegrowanie z dedykowanym urządzeniem FortiAnalyzer), bezpieczeństwa, a także konfiguracji i łatwości obsługi. Dzięki dodaniu zestawu nowych funkcjonalności opartych o dodatkową warstwę polityk i zawartych w nich algorytmów możliwe jest analizowanie zapytań od użytkowników. Pozwoli to szybko ustalić ich pochodzenie i w ten sposób wykryć zagrożenia.

FortiWeb-4000C to urządzenie adresowane do dużych centrów danych. Idealnie nadaje się dla systemów, które obsługują płatności kartami elektronicznymi: spełnia wymagania PCI-DSS (standardów bezpieczeństwa), obsługuje nawet 70 tysięcy transakcji na sekundę (przepustowość 2 Gb/s), do tego dochodzi sprzętowa akceleracja ochrony przed wyciekiem poufnych danych.
Sugerowana cena detaliczna: 91 995 euro.

FortiWeb-3000C FSX nie bez powodu kojarzy się z urządzeniem FortiWeb-3000C, gdyż posiada wszystkie jego funkcje. Jednakże dzięki dodatkowemu rozwiązaniu (karcie z interfejsami światłowodowymi) umożliwia podział obciążenia pomiędzy serwerami, redukuje obciążenie zasobów serwerowych i zwiększa szybkość oraz stabilność działania aplikacji.
Sugerowana cena detaliczna: 51 745 euro.

FortiWeb-400C – zastępuje dotychczasową zaporę FortiWeb-400B.
Sugerowana cena detaliczna: 10 075 euro.

Więcej informacji: http://www.fortinet.com/products/fortiweb/index.html