Standardy zorientowanej na usługi architektury SOA zostały zaktualizowane i nazwane właśnie XaaS, czyli „Cokolwiek jako usługa”. Z XaaS – jak wynika ze strony frameworku – będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy komponent dostarcza poprzez sieć usługę za pomocą infrastruktury, która jest na usługi zorientowana. Wymaga zrozumienia celów usług, a także rozliczania wykorzystania i jakości usługi.

Framework Service-Oriented Cloud Computing Infrastructure nie wskazuje już, jak należy zaprojektować podstawy sprzętowe. Obecnie określone zostają jedynie podstawowe charakterystyki systemów wirtualnych. Chmury obliczeniowe nie dostarczają fizycznego urządzenia, ale abstrakcje: serwerów, systemów plików, pamięci masowych, sieci, baz danych. Aby zysk był jak największy, a wykorzystanie dostępnych zasobów jak najbardziej optymalne, niezbędna jest wielodostępna architektura, dynamiczna alokacja zasobów, a także rozliczanie klientów z zużycia.

Źródło: http://www.opengroup.org/soa/source-book/socci/synergy.htm