UPS kinetyczny zgodnie z normą PN-EN 62040-3 (Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 3: Metody określania właściwości i wymagania dotyczące badań) jest urządzeniem opartym na topologii VI (Voltage Independent). Jego cechy charakterystyczne to: wysoka sprawność (ze względu na architekturę wewnętrzną), optymalizacja zajmowanej powierzchni i wentylacji (zintegrowany elektromechaniczny zasobnik energii – Flywheel), możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur (brak baterii akumulatorów).

1.1 Wysoka sprawność

Obecnie najbardziej popularnymi zasilaczami na rynku są UPS’y dokonujące podwójnego przetwarzania energii, co bezpośrednio wiąże się z jej dużymi stratami. Elementy tego typu urządzeń przetwarzają sygnał wejściowy w sposób ciągły, niezależnie od tego jak bardzo jest on zakłócony.
UPS kinetyczny jako przedstawiciel zasilaczy typu VI dzięki temu, że nie dokonuje ciągłej konwersji, charakteryzuje się ogólnie wyższą sprawnością, a zastosowanie szybkiego układu mikroprocesorowego umożliwia niemal natychmiastowe wykrycie i reakcję na pojawiające się zakłócenia – oczywiście nie wprowadzając przy tym przerwy w zasilaniu podłączonych do niego urządzeń.
Jest to urządzenie przeznaczone dla odbiorów o dużej mocy i w tym przypadku – jeśli chodzi o sprawność – to każdy punkt procentowy ma znaczenie.

1.2 Optymalizacja zajmowanej powierzchni i wentylacji

Producenci zasilaczy UPS cały czas podejmują próby „miniaturyzacji” swoich urządzeń, które w chwili obecnej (w odniesieniu do ich mocy znamionowej) wcale nie zajmują aż tak wiele miejsca. Co innego, gdy weźmiemy pod uwagę ich magazyn energii, którym zwykle są baterie akumulatorów . To tak naprawdę one przyczyniają się do tego, że duży fragment powierzchni obiektów takich jak Data Center zajmowany jest przez pomieszczenia techniczne, z których teoretycznie sporą część można by wykorzystać w celu zainstalowania w nich dodatkowych urządzeń IT. Powyższy problem doskonale odzwierciedla poniższe zdjęcie (nie traktujmy go jednak dosłownie – proporcje zależą przede wszystkim od czasu potrzymania zasilania i poziomu redundancji).

Proporcje – zasilacz a baterie

UPS kinetyczny przyczynia się do zmniejszenia zajmowanej powierzchni przede wszystkim przez to, że jego magazynem energii jest elektromechaniczny zasobnik umieszczony we wspólnej szafie z pozostałą aparaturą, a to co z kolei w znaczny sposób upraszcza wentylację – powietrze chłodzące wszystkie wewnętrzne elementy zasysane jest poprzez kratki i filtry w dolnej części drzwi serwisowych i odprowadzane na zewnątrz – górą za pomocą zestawu wentylatorów. To nie wszystko, budując prosty kanał wentylacyjny i montując go do górnej części urządzenia nagrzane, powietrze można w bardzo prosty sposób odprowadzić na zewnątrz pomieszczenia, w którym zasilacz został zainstalowany.

1.3 Możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur

UPS’y mogą pracować zwykle w zakresie temperatur od 0 do 40 stopni Celsjusza. Natomiast temperatura pomieszczenia, w którym znajdują się baterie akumulatorów powinna być utrzymywana na stałym poziomie – w okolicy dwudziestu kilku stopni. Wymusza to instalację i utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych o mocy adekwatnej do zniwelowania zysków ciepła występujących w danym pomieszczeniu (a te z kolei mogą być znaczne, gdy pracuje w nich zasilacz bądź zasilacze UPS).
UPS kinetyczny jako całe urządzenie – zatem łącznie z magazynem energii może pracować w podanym na wstępie tego punktu zakresie temperatur.

1.4 Podstawowe dane

Dane podstawowe

Dla zainteresowanych:

– “High efficiency UPS systems for a power hungry world”, article by Todd Kiehn, 7×24 Exchange Magazine, Spring 2011