CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych) może pomóc Azerbejdżanowi w budowie nowego centrum danych.

CERN oficjalnie otworzył swoje drugie centrum danych w Centrum Badań Wignera w Budapeszcie do badań naukowych w dziedzinie fizyki cząstek, w czerwcu ubiegłego roku.

Działa także duże centrum danych na francusko szwajcarskiej granicy używane do analizowania danych zebranych z Wielkiego Zderzacza Hadronów , który znajduje się na tym samym terenie.

Według Azernews , Węgry zgodziły się pomóc Azerbejdżanowi w rozwoju kraju w dziedzinie komunikacji i technologii informacyjnych, w szczególności w zakresie e-administracji, bezpieczeństwa cybernetycznego i budowy centrum danych.

Jak stwierdza raport, proponowany obiekt centrum danych będzie zbudowany we współpracy regionalnej z UE i / lub CERN. Jak dotychczas jest to jedyny projekt centrum danych obecny na obszarze Azerbejdżanu.

Lokalny przewoźnik Delta Telecom kontynuuje budowę, którą nazywa „krajowym centrum danych” w regionie Kaukazu.

Głównym celem Data Center Delta Telecom jest rozwój krajowy i umieszczenia jgo zawartości w Azerbejdżanie i pełne bezpieczeństwo informacji,” Delta Telecom powiedział.

Według doniesień , Google także mieści niektóre z swoich serwerów wewnątrz centrum danych Delta Telecom i posiada od 80 do 85% wnioskowanej przez użytkowników w Azerbejdżanie treści międzynarodowej.

 Microsoft również zapowiedział powrót w 2012 roku, oraz to że rozpocznie wpółpraę z Azerbejdżanem i Ministerstwa Łączności IT nad projektem cloud computingu w kraju.

 W czerwcu ubiegłego roku, Europe Persia Express Gateway, wykonało połączenie na żywo Oman i Frankfurtu i przechodziło przez Azerbejdżan, Polskę i Ukrainę, zapewniając łączność 3,2 TBPS które zostanie zwiększone do 15 TBPS w 2016 roku.

Cable & Wireless, Oman Omantel, Russia Rostelecom, Iranian TIC and EHEC stoją za tym projektem, który pozwoli Azerbejdżanowi dodać dodatkowe dochody do budżetu państwa.

Źródło:http://www.datacenterdynamics.com/focus/archive/2014/01/cern-could-help-build-data-center-azerbaijan