Apple, Facebook i Google prowadzą w zestawieniu firm, które dążą do bardziej ekologicznego Internetu, według nowego raportu Greenpeace, który analizuje wykorzystanie energii odnawialnej w chmurze. Wszystkie te trzy firmy dążą do uzyskiwania 100 procent energii ze źródeł odnawialnych do zasilania swoich centrów danych. Najniższe noty jak do tej pory uzyskuje Amazon Web Services, który obecnie pozyskuje tylko 15 procent swojego zapotrzebowania na energię elektryczną z tej czystej ekologicznej energii.

Amazon zdobył niskie oceny, podobnie jak Dupont Fabros Technology i Digital Realty, które utraciły punkty za brak przejrzystości w źródle pozyskiwania ich energii.

Sprawozdania Greenpeace badają pojedyncze elementy zrównoważonego rozwoju, koncentrując się na wykorzystaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zamiast węgla czy też energii jądrowej, której Greenpeace się sprzeciwia. Przemysł centrum danych od zawsze koncentruje się na środkach poprawy efektywności energetycznej, które zmniejszają ilość zużytej energii elektrycznej.

Cel – być ekologicznym

Wszystkie trzy firmy z najwyższymi ocenami od Greenpeace wykonały konkretne publiczne ruchy, aby ich działalność była postrzegana jako bardziej ekologiczna, ale także w celu podniesienia statusu zielonej energii w przemyśle jako całości.

„Apple, Facebook i Google zasilają nasze życie online, z czystej energii i budują bardziej ekologiczny świat offline dla każdego procesu,” powiedział Gary Cook, Greenpeace Senior IT Analyst . „Firmy te pokazały w ciągu ostatnich 24 miesięcy, że wiatr i energia słoneczna są gotowe i czekają na zasilanie Internetu, a reszta naszej gospodarki, z czystej energii elektrycznej.”

Jeśli internet byłyby krajem, to jego zapotrzebowanie na energię elektryczną zajmowałoby szóste miejsce w globalnym rankingu. Badania branżowe szacują, że ilość danych internetowych potroi od 2012 do 2017 roku, co oznacza że będzie kładziony coraz większy nacisk na to, czy energia odnawialna i zielone zasilanie centrów przechowywania danych sprosta tej górze informacji.

Raport analizuje 19 wiodących firm internetowych, geodezyjnych łańcuchów dostaw energii elektrycznej o ponad 200 centrów danych. Pięć z tych firm zobowiązało się do tego, że będzie korzystać w 100 procentach z energii odnawialnej.

Presja Greenpeace

Apple uderzył w znak 100 procent energii ze źródeł odnawialnych do swoich centrów danych mniej więcej rok temu . Po permanentnej presji ze strony Greenpeace w stosunku do Apple, firma dała przykład w społeczności tech. Apple rozwija swoje zielone metody, między innymi dzięki największej prywatnej instalacji solarnej w USA w centrum danych w Północnej Karolinie, która mocno przyczynił się do jego wysokiej pozycji.

„Szybka zmiana Apple w stosunku do energii odnawialnej w ciągu ostatnich 24 miesięcy spowodowała że stało się oczywiste, dlaczego jest to jedna z najbardziej innowacyjnych i popularnych firm na świecie,” Cook powiedział.

Facebook wykorzystał dźwignię, kładąc nacisk jego użyteczność w stanie Iowa, przekonując MidAmerican energii do zasilania jego centrum danych z energii wiatrowej . MidAmerican zainwestuje 1,9 miliardów dolarów w energetykę wiatrową, budując największe skupisko lądowych turbin wiatrowych, które pomogą sprostać wymaganiom Facebook’a. Facebook wykorzystuje również tablice słoneczne dla dodatkowej mocy na miejscu w stanie Oregon i zawory hydro energii elektrycznej dla nowej farmy szwedzkiego centrum danych.

Google jest królem umów na zakup energii dla energetyki wiatrowej, na przykład, niedawno kupił jeszcze więcej energii wiatrowej dla swojego fińskiego Data Center .

Amazon i „brudna” Moc

Wygląda na to, że Amazon Web Services będzie potencjalnie następnym punktem centralnym dla Greenpeace. Firma otrzymała „F” dla przejrzystości, polityki i rzecznictwa. Tylko dwa regiony AWS – Oregon (USA-zachód) i AWS GovCloud (US) – obecnie oferuje 100 procent możliwości energii odnawialnej. Zasilanie węglem 28 procent w chmurze firmy, z energii jądrowych 27 procent, a gaz 25 procent.

Głównym czynnikiem, ciągnącym w rankingu w dół Amazon Web Services, DuPont FABROS i Digital Realty w był brak przejrzystości.

Również w środku było eBay, który promuje sprawność centrum danych poprzez jego DSE desce rozdzielczej. Firma również podjęła szereg kroków w celu przejścia na zieloną energię. Rackspace również znajduje się w środku stawki, choć firma zobowiązała się do zasilania energią odnawialną w 2012 i jest w drodze.

Centra danych jako narzędzia zmian

Podsumowując, duże i znaczące marki mają moc zmieniania sieci energetycznej. Greenpeace chce wpływać na dużych klientów użytkowych, takich jak Facebook, aby korzystać z dźwigni finansowej, aby wnieść zmiany poza własne infrastruktury, wpływając na przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, aby zapewnić rozwój energii odnawialnych.

Najlepszym przykładem takiej możliwości, jak do tej pory, jest Google, który pomógł wpłynąć na Duke Energy, największy dostawca w Stanach Zjednoczonych. Dzięki niemu zaoferowano nowy plan odnawialnej energii dla dużych odbiorców energii elektrycznej w Północnej Karolinie.

Źródło:http://www.datacenterknowledge.com/archives/2014/04/03/apple-google-facebook-earn-high-marks-greenpeace/