W wyniku działań projektowych prowadzonych przez Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o. w ramach projektu: „Opracowanie aktywnego systemu zarządzania przepływem ciepła w centrach danych” w 2016 roku powstanie oferta audyt obiegu powietrza chłodzącego pod podłogą techniczną dla operatorów centrów danych. Odbiorca, dla którego przeznaczona będzie usługa to nowoczesne centra przetwarzania danych oraz inne środowiska wykorzystujące podniesioną podłogę techniczną do zapewnienia wentylacji. Celem audytu będzie m.in. zweryfikowanie stanu zarządzania przepływem powietrza chłodzącego z punktu widzenia technicznego oraz procesowego, określenie precyzyjne mapy rozpływów i parametrów powietrza chłodzącego pod podłogą, jak również identyfikacja istniejących problemów przepływu powietrza chłodzącego. Dzięki przeprowadzonemu audytowi określony zostanie stan faktyczny przepływu powietrza z możliwością zaistniałych anomalii co w konsekwencji umożliwi podejmowanie decyzji o usprawnianiu przepływu powietrza – zauważa Marcin Sokół, kierownik projektu.

Sam proces przebiegu audytu rozpocznie się od wywiadu technicznego z trzema pracownikami pełniącymi różne funkcje organizacyjne, wykonania pomiarów parametrów powietrza chłodzącego pod płytkami (w lokalizacji 8%-10% płytek), pomiarów wpływów powietrza chłodzącego przez otwory, zasilania powietrza chłodzącego. Pomiary charakterystyk płytek perforowanych w środowisku klienta. Zamodelowanie przepływów pod całą podłogą. Za pomocą płytki pomiarowej z zainstalowanym FlowLoggerem będą wykonywane pomiary powietrza chłodzącego pod płytkami. Wyniki pomiarów będą następnie nanoszone na mapę serwerowni. „Produktem końcowym” audytu będą:

  • lista dostrzeżonych problemów w obiegu powietrza chłodzącego,

  • inwentaryzacja ujść powietrza chłodzącego spod podłogi,

  • graficzna mapa podłogi serwerowni z zaznaczeniem ciśnień,

  • wielkości przepływów i temperatur powietrza pod wszystkimi płytkami na podstawie pomiaru i modelu,

  • zalecenia i wnioski dotyczące staniu pomieszczeń w szczególności przegród wewnętrznych pomieszczeń oraz istniejącego procesu zarządzania powietrzem chłodzącym.

Podstawą wyceny usługi będzie ilość wykonanych modeli, które będą musiały być wykonywane oddzielnie dla różnych kombinacji wypływu powietrza przez płytki perforowane lub kratki.

Oferta_uslugowa_LPOD

PODZIĘKOWANIA

LogoUE

Niniejsza praca badawcza powstała jako rezultat projektu: „Opracowanie aktywnego systemu zarządzania przepływem ciepła w centrach danych” (Projekt: POIG.01.04.00-22-063/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I – „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych.

Autorzy pracy pragną podziękować Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju za udzielone wsparcie finansowe.