Data Center – to obiekt używany do przechowywania i wykorzystania systemu komputerowego i połączonych z nim komponentami, takimi jak systemy telekomunikacyjne lub przestrzeń dyskowa. Dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług posiada zasilanie zastępcze oraz rozbudowaną diagnostykę i systemy awaryjne.
DCIE – skrót z ang. Data Center Infrastructure Efficiency to wskaźnik używany do określenia wydajności centrum przetwarzania danych. Podawany jest w procentach, oblicza się go poprzez podzielenie mocy urządzeń IT przez całkowitą moc obiektu.
Downtime – czas nieprawidłowej lub przerwanej pracy urządzenia lub obiektu.
DRM – Digital rights management (pol. cyfrowe zarządzanie prawami) – oparty na mechanizmy kryptograficznych lub innych metodach ukrywania treści system zabezpieczeń mający przeciwdziałać używaniu danych w formacie elektronicznym w sposób sprzeczny z wolą ich wydawcy.
W założeniu mechanizm taki ma służyć ochronie praw autorskich twórców, w praktyce może być wykorzystany do dowolnego ograniczenia możliwości korzystania z danych w systemach komputerowych i multimedialnych. DRM jest szczególnym przypadkiem systemu zarządzania prawami do informacji (IRM), stosowanego także do ochrony informacji objętych różnymi formami utajnienia.

« Powrót: Encyklopedia Wiedzy