FLOPS (ang. FLoating point Operations Per Second) – liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. Jest jednostką wydajności układów realizujących obliczenia zmiennoprzecinkowe, np. komputerów.
Większość współczesnych mikroprocesorów zawiera koprocesor, który jest odpowiedzialny za wykonywanie obliczeń zmiennoprzecinkowych. Dlatego też parametr FLOPS pokazuje głównie wydajność jednostki FPU.
Free Cooling – dosłownie z ang. „wolne chłodzenie” to rodzaj chłodzenia wykorzystujący chłodne powietrze z otoczenia do chłodzenia obiektu.

« Powrót: Encyklopedia Wiedzy