Green Grid – to organizacja non-profit zrzeszająca firmy związane z branżą data center na całym świecie. Jej zadaniem jest stworzenie zunifikowanego zestawu wskaźników, stworzenie wytycznych technicznych w celu uczynienia centrów przetwarzania danych jak najbardziej przyjaznymi dla środowiska
Green IT – to termin stosowany w stosunku optymalizacji urządzeń i systemów informatycznych pod kątem wydajności i przyjazności dla środowiska.

« Powrót: Encyklopedia Wiedzy