Serwerownia – wydzielone pomieszczenie będące środowiskiem pracy komputerów pełniących rolę serwerów, a także aktywnych i pasywnych elementów sieci komputerowych. Urządzenia te są umieszczane najczęściej w szafach stelażowych (rackowych) wewnątrz serwerowni.
Serwerownia posiada specyficzny mikroklimat. W pomieszczeniu dla poprawnej pracy urządzeń powinna być zachowana odpowiednia wilgotność (45%) i temperatura powietrza (20 °C). Profesjonalne serwerownie posiadają czujniki ww. parametrów i automatycznie regulują zmiany mikroklimatu. W celu utrzymania ciągłości pracy urządzeń stosuje się dwa (lub więcej) źródła zasilania serwerowni oraz systemy zasilania awaryjnego UPS. W przypadku serwerów internetowych, stosuje się także kilka łączy do różnych dostawców internetu, w celu zapewnienia widoczności serwerów nawet podczas awarii jednego z łącz.
SSD (ang. Solid State Drive, rzadko Solid State Disk) – urządzenie pamięci masowej, służące do przechowywania danych, zbudowane w oparciu o pamięć typu flash. Termin „solid-state” nawiązuje do fizyki ciała stałego (ang. solid-state physics) i zwykle oznacza zastosowanie w danym urządzeniu technologii półprzewodnikowych, w odróżnieniu od technologii wykorzystujących lampy elektronowe. Jednak w odniesieniu do SSD, użyto terminu „solid-state” aby zaakcentować zastosowanie w tym urządzeniu wyłącznie elementów elektronicznych, zamiast występujących w poprzedzających je konstrukcyjnie dyskach twardych (ang. Hard Disk Drive – HDD) – elementów elektromechanicznych.
Aby zachować kompatybilność z wcześniejszymi rozwiązaniami, SSD ma interfejs dysku twardego (najczęściej SATA), dzięki czemu w nazwie pojawia się termin „napęd” (ang. drive) lub „dysk” (ang. disk).

« Powrót: Encyklopedia Wiedzy