UPS – Zasilacz awaryjny, zasilacz bezprzerwowy, zasilacz UPS(ang. UPS, Uninterruptible Power Supply) – urządzenie lub system, którego funkcją jest nieprzerwane zasilanie innych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych. Ten typ zasilacza wyposażony jest najczęściej w akumulator, i w przypadku przerwy lub zakłóceń dostawy energii elektrycznej z sieci energetycznej urządzenie przełącza się na pracę z akumulatora. Czas podtrzymania napięcia wynosi od kilku minut do kilkudziesięciu godzin i zależy m.in. od obciążenia zasilacza oraz pojemności akumulatora.
Uptime Institute – to organizacja zapewniająca materiały edukacyjne, publikacje, konsultacje, certyfikaty oraz badania dla branży centrów przetwarzania danych na całym świecie.

« Powrót: Encyklopedia Wiedzy