Witamy !! z dniem dzisiejszym zapraszamy na cykl artykułów poświęconych tematyce zabezpieczenia zasilania w energię elektryczną obiektów typu Data Center. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi czytelników na wielowątkowość tego zagadnienia. Informacje zawarte w poszczególnych artykułach (także w propozycjach dla zainteresowanych) mogą przydać się zarówno na etapie obmyślania koncepcji, projektu czy też modernizacji. Zapraszamy do lektury.

Systemy elektroniczne w tym sprzęt IT to urządzenia bardzo podatne na zakłócenia występujące w sieci elektroenergetycznej, które mogą mieć charakter zarówno krótkotrwały (mówimy wtedy o przepięciach, wahaniach czy spadkach napięcia) jak i długotrwały (do których zaliczamy zaniki bądź odchylenia napięcia). Niekorzystne zmiany parametrów zasilania mogą być efektem zjawisk powstających w sieci elektroenergetycznej jak również w samej instalacji odbiorczej. Wciąż wzrastająca liczba odbiorników powoduje coraz większe problemy zarówno z jakością jak i ciągłością dostaw energii elektrycznej.

Centra Przetwarzania Danych to obiekty o znaczeniu krytycznym, gdzie ciągłość procesów biznesowych – dostępu do gromadzonych informacji jest sprawą niezwykle ważną. Artykuł pod tytułem „A Ty? Czy jesteś gotowy na awarię?” zwraca uwagę na obszerność tego zagadnienia. Dlatego w budynkach tego typu – niemal w każdym przypadku prócz układów podstawowych i rezerwowych, projektowane są i budowane także nadmiarowe systemy zasilania awaryjnego i gwarantowanego. To wszystko po to by możliwie jak najbardziej zwiększyć dostępność i niezawodność. Niestety żaden układ techniczny nie zapewni nam stuprocentowej pewności jego działania. Przystępując do planowania inwestycji o nazwie Data Center oczywiście należy mieć na uwadze możliwość wystąpienia szerokorozumianej awarii zasilania. Jednak wybierając układ dystrybucji energii w obiekcie i technologię urządzeń, które mają zapewnić nam poczucie bezpieczeństwa należy dokładnie przeanalizować rynek, istniejące trendy, warto również bazować na doświadczeniu pracowników obsługi już istniejących serwerowni. Nie powinniśmy natomiast skupiać się jedynie na koszcie początkowej inwestycji ale także na łatwości obsługi i opłacalności przy późniejszej eksploatacji.

Na każdy system zasilania składa się wiele urządzeń, do których należą stacje transformatorowe, rozdzielnice elektryczne wyposażone w aparaturę łączeniową, zabezpieczeniową, pomiarową, sterowniki i elementy wykonawcze tak zwanych układów samoczynnego załączania rezerwy, zespoły prądotwórcze, aż w końcu zasilacze bezprzerwowe i wykorzystywane przez nie zasobniki energii. Każdy z tych elementów ma w sposób pośredni bądź bezpośredni wpływ na pracę kolejnego. Konieczna jest zatem wiedza o warunkach jakie należy zapewnić wybranym przez nas urządzeniom tak, by zoptymalizować niezawodność ich działania. Kolejne artykuły poświęcone będą kluczowym elementom systemów zasilania ze wskazówkami na co może warto zwrócić uwagę. W końcu budowany przez nas obiekt ma funkcjonować i świadczyć usługi przez co najmniej kilka najbliższych lat.

Dla zainteresowanych:
– T. Sutkowski „REZERWOWE I BEZPRZERWOWE ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – Urządzenia i układy”, Wydanie I, Warszawa 2007
– S. Greenberg, E. Mills, B. Tschudi, P. Rumsey, B. Myatt „Best Practices for Data Centers: Lessons Learned from Benchmarking 22 Data Centers”, 2006 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings