W wielu porównaniach centrów przetwarzania danych pojawia się tajemniczy skrót PUE. Jest on szczególnie często używany, gdy data center, o którym mowa, ma zasługiwać na miano oszczędnego i ekologicznego. Co zatem on oznacza?
PUE to skrót od angielskiego Power Usage Effectiveness. W wolnym tłumaczeniu oznacza on efektywność zużycia energii. Ze względu na ekologię, jest to jeden z najważniejszych wskaźników określających parametry data center.
Obliczenie wskaźnika odbywa się przez podzielenie mocy całkowitej obiektu przez zmierzoną moc wszystkich urządzeń IT znajdujących się w centrum.
Jako moc wszystkich urządzeń traktujemy cały sprzęt obliczeniowy, przechowujący dane i sieciowy. Jego częścią są również dodatki, takie jak monitory, stacje robocze i inne, służące kontroli data center.
Moc obiektu to suma mocy urządzeń IT i systemów chłodniczych, węzłów oraz innych, odbiorników, jak chociażby oświetlenie.


Mierzenie tego wskaźnika jest stosunkowo proste. Pierwszym etapem powinno być zmierzenie zużycia energii całego obiektu, używając dostępnego licznika. Jeśli data center nie posiada niezależnego licznika, powinno się oszacować ilość energii zużywanej przez pozostałe odbiorniki i po prostu ją odjąć.
Drugą potrzebną wartość otrzymujemy poprzez sprawdzenie energii dostarczanej do urządzeń IT. Najbardziej obrazowym miejscem pomiaru jest wyjście z UPS i PDU, lub na wejściu do urządzeń. Otrzymana wartość powinna najlepiej prezentować moc dostarczoną do racków w data center.
Pytaniem, które zadaje sobie z pewnością wiele osób mających pod swoją opieką centrum przetwarzania danych, jest: jak obniżyć ten wskaźnik? Podajemy poniżej parę możliwych rozwiązań:

 • Free cooling– rozwiązanie, w którym chłodzenie data center odbywa się za pomocą powietrza z zewnątrz – zalecane w chłodniejszych klimatach. Ten sposób pozwala na ograniczenie zużycia energii przeznaczonej na chłodzenie do minimum – w procesie nie są używane chillery i wentylatory.
 • Mierzenie PUE– regularne sprawdzanie tego wskaźnika pomoże sprawdzić, jak zmienia się on oraz pozwoli na podjęcie kroków prowadzących do jego ograniczenia.
 • Zwiększenie tolerowanej temperatury– pomieszczenia z serwerami nie są specjalnie uczęszczanymi miejscami, dlatego można zwiększyć tolerowaną temperaturę (oczywiście do bezpiecznych wartości).
 • Używanie bardziej energooszczędnych urządzeń – nie warto oszczędzać na zakupie urządzeń, które w długookresowym rozrachunku prezentują się drożej. Lepiej wydać więcej pieniędzy na rozwiązanie, które zapewni maksymalną oszczędność energii.

Poprzednią metodą obliczania wydajności data center było Data Center Infrastructure Efficiency (DCIE). Współczynnik ten można obliczyć jako iloraz mocy sprzętu IT i moc całego obiektu, mnożąc powstały ułamek przez 100%. PUE zostało zaproponowane przez The Green Grid – konsorcjum skupiające firmy, będące największymi użytkownikami centrów przetwarzania danych na świecie. Do The Green Grid należą między innymi eBay, Facebook, Dell, czy też Microsoft.

Przykładowe obliczenie współczynnika:

Moc dostarczona do obiektu: 1705MWh
Zużycie w data center:
Sprzęt IT: 1000MWh
Straty energii: 250MWh
Oświetlenie: 50MWh
Chłodzenie: 400MWh
Inne: 5MWh
PUE= moc dostarczona/sprzęt IT=1705/1000=1,7 (w przybliżeniu)

Możemy rozróżnić 4 rodzaje PUE:

 • Rodzaj 0:
  Jest to wartość zapotrzebowania na energię w kW reprezentujące szczytowe obciążenie podczas 12 miesięcznego pomiaru. Moc urządzeń IT odczytywana jest na wyjściu z UPSu. Kategoria 0 może być obliczana tylko w przypadku, jeśli data center używa elektryczności pochodzącej z sieci.
  Rodzaje 1, 2 oraz 3 są obliczane na podstawie zużycia energii.
 • Rodzaj 1:
  Moc urządzeń IT odczytywana jest również na wyjściu z UPSu. Moc całkowita uwzględnia wszystkie źródła energii używane w data center.
 • Rodzaj 2:
  Moc urządzeń IT odczytywana jest na wyjściu z PDU. Metoda ta jest bardziej skuteczna ze względu na uwzględnienie strat energii podczas przepływu prądu przez PDU.
 • Rodzaj 3:
  Najdokładniejszy ze wszystkich, ze względu na odczyt ilości energii bezpośrednio przed wejściem do urządzeń IT.

Co daje nam minimalizowanie PUE? Przede wszystkim, zmniejszenie rachunków za energię. Ponadto zyskujemy pewność, że dbamy o środowisko, a energia elektryczna nie idzie w las.