Zasobniki energii są kluczowym elementem każdego systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego, który w znacznej mierze decyduje o jego niezawodności. W ramach podsumowania tego tematu – dość szeroko poruszonego we wcześniejszych publikacjach, bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami wideo.

1) Bateria akumulatorów.

To najczęściej stanowany magazyn energii wytwarzanej przez zasilacz bezprzerwowy (UPS) od momentu zaniku napięcia podstawowego źródła zasilania, zwykle do momentu przejęcia obciążenia przez zespół prądotwórczy (źródło zasilania awaryjnego).

Jak ważną rolę stanowią prawidłowo wykonywane przeglądy, wymiany uszkodzonych elementów i monitoring parametrów pracy tego typu zasobników energii wyjaśnia Charles O’Donnell, wiceprezes działu Monitoring and Professional Services Liebert Services w firmie Emerson Network Power (DCSerwis.pl: „„Baterie… Też mi ważna sprawa? A jednak!”)Kolejny materiał wideo opublikowany przez firmę Alber – producenta systemów monitoringu parametrów pracy chemicznych magazynów energii (zmian rezystancji) także zwraca uwagę, w sposób bardzo przejrzysty, na zagadnienia związane z problemami występującymi podczas eksploatacji baterii akumulatorów.

2) UPS dynamiczny.

Omawiając elektromechaniczne zasobniki energii i odnosząc się nieco do ich historii – wspomniałem o zespołach prądotwórczych z tak zwanym krótkim oraz zerowym czasem przełączania, a także o UPS’ach dynamicznych. Są to urządzenia – zasilacze bezprzerwowe bazujące na topologii VI (line-interactive), przy czym ich konstrukcja i sposób działania oparty jest na wykorzystaniu elektromechanicznego magazynu energii oraz maszyny elektrycznej typu silnik/prądnica (w normalnych warunkach pracy pełni ona rolę kompensatora synchronicznego, natomiast od momentu zaniku napięcia sieciowego wytwarza „naturalną” sinusoidę wykorzystując zmagazynowaną energię do momentu uruchomienia silnika spalinowego, który zwykle jest także nieodłącznym elementem tego rozwiązania). UPS’y dynamiczne w zależności od konstrukcji wykorzystują elektromechaniczny zasobnik energii, który umieszczony jest na wspólnym wale z pozostałymi urządzeniami – połączenie mechaniczne, bądź też zasobnik niezależny (połączenie elektryczne za pomocą dwukierunkowych przetwornic częstotliwości).

Tony Fazackarley IT Project Manager w firmy CISCO wyjaśnia dlaczego zdecydowano się na zainstalowanie UPS’ów dynamicznych w Data Center w Allen (Texas, USA)

Poniższy materiał wideo opisuje sposób działania urządzeń zabezpieczających zasilanie we wspomnianym obiekcie Data Center firmy CISCO (UPS dynamiczny z elektromechanicznym zasobnikiem energii umieszczonym na wspólnym wale).

3) Elektromechaniczny zasobnik energii.

Istnieje wiele zastosowań magazynu energii tego typu: zamiennik baterii w systemach zasilania gwarantowanego, bądź w układach rekuperacji energii (KERS) jak ma to miejsce np. w Porsche 911 GT3 R Hybrid.

Na uwagę zasługuje także projekt wykonany przez studentów – elektromechaniczny zasobnik energii z wirnikiem o masie 140kg wirujący z prędkością ~4000 obr./min.