Modułowość jest zagadnieniem dość często poruszanym w kontekście obiektów typu Data Center, przy czym może dotyczyć zarówno całego budynku, jego infrastruktury technicznej, bądź jedynie poszczególnych systemów i urządzeń. Ale co tak naprawdę kryje się pod tym pojęciem? Według jednej z podstawowych definicji jest to: „zbiór określonej liczby elementów, z których można złożyć różne przedmioty”. Jednak w rozważanym temacie chodzi dokładnie o skalowalność (łatwość rozbudowy), powtarzalność konstrukcji, specjalizację funkcji, możliwość łatwej adaptacji i optymalnego dopasowania do istniejących potrzeb.

W wielu przypadkach szeroko-pojęta modułowość w Data Center sprowadza się jedynie do zasilaczy bezprzerwowych umożliwiających łatwą rozbudowę w miarę zwiększania mocy obciążenia i liczby urządzeń IT bądź też do różnego rodzaju kontenerów z samą infrastrukturą serwerową. Rzadziej zagadnienie to dotyczy całego obiektu.

Wróćmy jednak do tematu przewodniego czyli zabezpieczenia zasilania – zabezpieczenia kompletnego ponieważ zarówno przed różnego rodzaju zakłóceniami jak i krótkimi bądź długimi przerwami w dostawie energii elektrycznej. Tego typu problemów unikniemy instalując zasilacz bezprzerwowy (wraz z magazynem energii, klimatyzacją, czujnikami detekcji wodoru – w przypadku baterii akumulatorów) i zespół prądotwórczy z instalacją sanitarną, a także układ dystrybucji zasilania (rozdzielnice elektryczne z automatyką samoczynnego załączania rezerwy). Wszystkie te urządzenia należy oczywiście jeszcze połączyć za pomocą właściwie zaprojektowanej i wykonanej instalacji elektrycznej. W ten sposób otrzymamy spójną całość – pewnego rodzaju system zasilania awaryjnego (zespół prądotwórczy) i gwarantowanego (UPS). A modułowość? Niemal wszystkie produkowane obecnie zasilacze bezprzerwowe dużej mocy umożliwiają łatwą rozbudowę (w różny sposób), rozdzielnice elektryczne – również, sprawa wygląda nieco trudniej w przypadku zespołów prądotwórczych (możliwa jest synchronizacja kilku jednostek w celu uzyskania większej mocy ale w zasadzie nie jest to metoda za często praktykowana). Jednak by możliwa była łatwa rozbudowa potrzebne jest miejsce. Jeżeli każde z wymienionych urządzeń znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu przygotowanym do instalacji kolejnych jednostek, to trudno jest z kolei mówić o optymalnym wykorzystaniu powierzchni na każdym etapie inwestycji. W tym miejscu interesująca wydaje się być możliwość instalacji zespołu prądotwórczego wraz z instalacją elektryczną i sanitarną w obudowie dźwiękoszczelnej bądź odpowiednio wyciszonym kontenerze na zewnątrz obiektu. A jak to wygląda z pozostałą infrastrukturą zasilania? Urządzenia elektryczne takie jak rozdzielnice czy zasilacze UPS również bez większego problemu można zainstalować w kontenerze. Z kolei jednak magazyn energii w postaci baterii akumulatorów z racji jasno określonych wymagań środowiskowych i ogólnych gabarytów może poważnie utrudnić tego typu adaptację. Ale są przecież różnego rodzaju rozwiązania alternatywne. Co zatem uzyskamy jeśli jednak uda nam się zainstalować wszystkie urządzenia systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego w jednym kontenerze?

Kontener

Można by powiedzieć, że właśnie pewnego rodzaju modułowość charakteryzującą się: skalowalnością (pojedynczy „klocek” można w dość prosty sposób zastąpić większym), powtarzalnością konstrukcji (duplikacja), specjalizacją funkcji (zabezpieczenie zasilania w energię elektryczną), uproszczeniem instalacji – skróceniem czasu jej trwania (konkretne rozwiązanie jest projektowane, konstruowane i testowane poza miejscem przeznaczenia, zatem może być budowane równolegle z obiektem – przygotowywaniem pozostałej infrastruktury), a ponadto ograniczeniem zajmowanej powierzchni, łatwością transportu oraz możliwością ewentualnej późniejszej relokacji. W taki oto sposób można by dla przykładu podejść do tematu modułowości w odniesieniu do całego systemu jako układu realizującego określoną funkcję jaką jest zabezpieczenie zasilania Data Center a nie w kontekście jego poszczególnych elementów – urządzeń, z których w efekcie jest on budowany.

Dla zainteresowanych:

– N. Rasmussen, S. Niles White paper 76 “Modular systems: the evolution of reliability”, APC 2005