Autorskie opracowania DCSerwis.pl

 • Data Center i wszystko pod kontrolą – obszerny artykuł poświęcony tematyce infrastruktury krytycznej serwerowni (IKS), projektowaniu, utrzymaniu i zarządzaniu centrami danych, monitorowaniu infrastruktury, protokołowi SNMP i jego wykorzystaniu do monitorowania, a także procedurom, normom i dokumentacji, które są nieodzownym uzupełnieniem codziennej pracy załóg centrów danych.
  Artykuł pochodzi z magazynu Linux+, z numeru 09/2009 DATA CENTER.
  Pobierz:   
 • Standardy montażu patchcordów. TIA/EIA Building Telecommunications Wiring Standards – opracowanie zawiera listę wskazówek, jak kłaść skrętki tak, aby nie narobić sobie kłopotów. Krótkie, zwięzłe i na temat. Najważniejsze zalecenia i konsekwencje zostały przedstawione w punktach. Mało czytania, a dużo praktycznej wiedzy. Z pewnością może się przydać.
  Pobierz:
 • Szablon Instrukcji eksploatacji instalacji elektrycznej opracowany przez naszego (na razie anonimowego) Czytelnika. Dokument można modyfikować w celu dostosowania go do własnych potrzeb i traktować jako podstawę do opracowania Instrukcji eksploatacji. Należy pamiętać, że tego typu instrukcje muszą być zaakceptowane i podpisane przez osoby uprawnione do sporządzania takich dokumentów.
  Pobierz:

 

Dokumenty typu „white papers”, prezentacje i podobne publikacje firm z branży data center:

 • Energy Logic: strategia zmniejszania zużycia energii w centrach danych metodą kaskadową – biała księga, która poświęcona jest metodom poprawy wydajności energetycznej centrów danych, a dokładnie koncepcji Energy Logic, opracowanej przez firmę Emerson Network Power. Przedstawiony materiał z pewnością wart jest naszej uwagi, ponieważ został oparty na realnych badaniach dziesięciu proponowanych możliwości oszczędzania energii.
  Pobierz:
 • Rodzina Rack PDU – prezentacja firmy Emerson Network Power dotycząca jednostek dystrybucji mocy: Liebert MPX-MPH. Zawiera informacje przedstawione podczas polskiej premiery dla prasy 29 września 2009.Pobierz:
 • Prezentacja IBM Modułowa rodzina serwerowni IBM z seminarium pod hasłem „Kompleksowe rozwiązania dla nowoczesnego Data Center – praktyki liderów”.
  Pobierz:
 • Prezentacja IBM Budowa własnego DC z seminarium pod hasłem „Kompleksowe rozwiązania dla nowoczesnego Data Center – praktyki liderów”.
  Pobierz: pdf
 • Studium przypadku pt. Zastosowanie osprzętu optymalizującego przepływ powietrza w modernizowanej serwerowni opisuje działająca już serwerownię, której system chłodzenia został zoptymalizowany. Przeprowadzone zostały badania środowiska (KoldTune) oraz zainstalowano dodatkowe elementy wyposażenia technicznego, które pozwoliły osiągnąć relatywnie duże oszczędności na kosztach utrzymania oraz energii elektrycznej. Materiał otrzymaliśmy dzięki firmie DISKUS Polska Sp. z o.o. Więcej informacji w witrynie http://www.optimizeit.pl/
  Pobierz:
 • Studium przypadku Zastosowanie osprzętu optymalizującego przepływ powietrza w nowej serwerowni opisuje nowo wybudowaną serwerownię, w której na etapie budowy zainstalowano przepusty kablowe KoldLok, panele zaślepiające HotLok oraz dedykowane płyty perforowane. Wyniki porównane zostały z badaniami bliźniaczej serwerowni nie wyposażonej w te elementy. Zastosowanie dodatkowego wyposażenia technicznego pozwoliło osiągnąć relatywnie duże oszczędności na kosztach utrzymania oraz energii elektrycznej. Materiał otrzymaliśmy dzięki firmie DISKUS Polska Sp. z o.o. Więcej informacji w witrynie http://www.optimizeit.pl/
  Pobierz:
 • Artykuł pt.: Optymalizacja Data Center, czyli jak zmniejszyć koszty jego utrzymania? w sposób syntetyczny przedstawia najlepsze praktyki i rozwiązania, niekoniecznie drogie, pozwalające istotnie zredukować koszty utrzymania każdej, bardziej poważnej serwerowni. Autorem artykułu jest Łukasz Pyrtko, OptimizeIT Expert/DISKUS Polska.
  Pobierz:
 • Opracowanie pt.: Diesel UPS/CPS system. Continuous power pozwoli poznać konstrukcję i zasadę działania systemu DRUPS, jego podstawowe założenia oraz mocne strony, a także branże, w których z powodzeniem technologia ta może być wykorzystywana. Materiał w języku angielskim.
  Pobierz: 
 •  Opracowanie pt.: How green is green? przedstawia zalety systemów DRUPS w kontekście ochrony środowiska i ich wykorzystania w ośrodkach przetwarzania danych wysokiej dostępności – czyli w obiektach o krytycznym znaczeniu dla ciągłości operacyjnej przedsiębiorstw. W opracowaniu tym porównano także ekologiczny wymiar technologii dynamicznego zasilacza UPS z klasycznym, statycznym zasilaczem bezprzerwowym. Materiał w języku angielskim.
  Pobierz: 

 

Wywiady z przedstawicielami firm obecnych w branży data center:

 • Rozmowa z Mariuszem Piątkiewiczem, członkiem zarządu, dyrektorem ds. Handlu i Marketingu firmy EVER,  2010/04
  Pobierz:
 • Rozmowa z Dariuszem Kucharskim, Dyrektorem Generalnym Chloride Power Protection Polska Sp. z o.o., 2010/04
  Pobierz:
 • Rozmowa z Tomaszem Filipów, Dyrektorem Zarządzającym DISKUS Polska Sp. z o.o.,  2010/09
  Pobierz:
 • Rozmowa z Dariuszem Kucharskim, Dyrektorem Zarządzającym, Współzałożycielem Inventpower Sp. z o.o.,  2013/09
  Pobierz: